หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 442 7 ต.ค. 2557 09.00-1200
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 442 7 ต.ค. 2557 09.00-1200
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 443 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 443 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 444 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 444 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 445 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 445 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 446 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 446 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 447 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 447 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 431 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 432 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]