หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 117 91 83.49% 8 7.34% 6 5.5% 4 3.67% 109
2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 108 60 70.59% 11 12.94% 8 9.41% 6 7.06% 85
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 73 42 66.67% 8 12.7% 9 14.29% 4 6.35% 63
4 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 78 38 65.52% 9 15.52% 7 12.07% 4 6.9% 58
5 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 66 38 71.7% 7 13.21% 4 7.55% 4 7.55% 53
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 72 37 61.67% 8 13.33% 11 18.33% 4 6.67% 60
7 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 48 28 71.79% 1 2.56% 4 10.26% 6 15.38% 39
8 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 25 64.1% 6 15.38% 5 12.82% 3 7.69% 39
9 โรงเรียนนาบัววิทยา 50 24 54.55% 10 22.73% 7 15.91% 3 6.82% 44
10 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 51 24 58.54% 6 14.63% 5 12.2% 6 14.63% 41
11 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 39 20 62.5% 6 18.75% 3 9.38% 3 9.38% 32
12 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 44 14 40% 7 20% 6 17.14% 8 22.86% 35
13 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 35 14 51.85% 7 25.93% 4 14.81% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 36 14 46.67% 6 20% 5 16.67% 5 16.67% 30
15 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 38 12 40% 6 20% 6 20% 6 20% 30
16 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 33 7 31.82% 0 0% 8 36.36% 7 31.82% 22
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]