หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 13 32 15
2 013 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 33 60 41
3 007 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 108 233 163
4 011 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 38 98 60
5 003 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 75 62
6 004 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 66 141 98
7 001 โรงเรียนนครไทย 117 337 203
8 002 โรงเรียนนาบัววิทยา 50 86 56
9 005 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 48 109 58
10 009 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 73 204 89
11 006 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 51 106 55
12 010 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 36 67 45
13 012 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 78 141 113
14 008 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 39 96 53
15 015 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 44 70 54
16 016 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 35 100 46
17 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 72 166 100
รวม 945 2121 1311
3432

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]