ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อก่อนโอนข้อมูลไปแข่งขันระดับภาค

ประชาสัมพันธ์...
     แจ้งเจ้าหน้าที่ Admin แต่ละโรงเรียน ให้ตรวจสอบรายชื่อและแนบไฟล์รูปภาพของครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14:32 น.