ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) ประชุมพร้อมกันในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 16:40 น.