การส่งงบประมาณสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3) ส่งเงินสมทบการจัดงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนนครไทย จำนวนยอดเงินสมทบ ดังนี้ 1.โรงเรียนนครไทย 20,910 บาท 2.โรงเรียนนาบัววิทยา 4,080 บาท 3.โรงเรียน นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 4,395 บาท 4.โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 5,520 บาท 5.โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 2,760 บาท 6.โรงเรียนยางโกลนวิทยา 3,405 บาท 7.ชาติตระการวิทยา 14,115 บาท 8.โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 3,495 บาท 9.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 18,015 บาท 10. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 5,010 บาท 11.โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 3,510 บาท 12.โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 7,710 บาท 13.โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 2,430 บาท 14.โรงเรียนบ้านน้ำจวง 480 บาท 15.โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1,050 บาท 16. โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยา 1,500 บาท 17.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 2,490 บาท
วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 11:34 น.