หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี   054-645656
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เลขที่ 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นางบัวนำ ไชยสุรัตน์   054-511104
3 โรงเรียนม่วงไขพิทยาคม เลขที่ 10 หมู่ 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ นางสาวพรรณภา ม้าวิ่ง   054-635021
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เลขที่ 315 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นางวิภาพรรณ แก้วกัน   054- 648357
5 โรงเรียนสองพิทยาคม เลขที่ 427 ม.6 ถนนวังซ้าย ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำ   054-591709
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เลขที่ 80 หมู่ 11 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ นางปิยธิดา โพธิ์ประภา   054-649708

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]