หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532-533 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544-545 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 15 ส.ค. 2557 07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
07.45-16.30 ลงทะเบียน 07.45-08.30 หน้าห้องที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]