หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 (ห้อง self-access) 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ หอประชุมผึ้งหลวง 15 ส.ค. 2557 09.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ หอประชุมผึ้งหลวง 15 ส.ค. 2557 10.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ห้องโสตทัศนศึกษา 16 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ห้องโสตทัศนศึกษา 16 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 ส.ค. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]