หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 121 97 86.61% 8 7.14% 4 3.57% 3 2.68% 112
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 126 96 84.96% 11 9.73% 4 3.54% 2 1.77% 113
3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 87 50 60.24% 16 19.28% 10 12.05% 7 8.43% 83
4 โรงเรียนสองพิทยาคม 72 47 70.15% 8 11.94% 7 10.45% 5 7.46% 67
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 81 36 47.37% 18 23.68% 15 19.74% 7 9.21% 76
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 53 27 55.1% 9 18.37% 7 14.29% 6 12.24% 49
7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 52 20 40.82% 13 26.53% 10 20.41% 6 12.24% 49
8 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 45 20 50% 7 17.5% 7 17.5% 6 15% 40
9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 53 19 41.3% 12 26.09% 10 21.74% 5 10.87% 46
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 42 19 50% 9 23.68% 4 10.53% 6 15.79% 38
11 โรงเรียนเมืองแพร่ 45 17 39.53% 13 30.23% 7 16.28% 6 13.95% 43
12 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 60 13 23.64% 24 43.64% 12 21.82% 6 10.91% 55
13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 44 11 29.73% 8 21.62% 11 29.73% 7 18.92% 37
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
15 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 19 4 26.67% 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
16 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 8 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
17 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]