หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 53 84 64
2 023 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 8 10 8
3 006 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 121 357 178
4 007 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 0 0
5 011 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 126 290 170
6 013 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 81 185 104
7 015 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 87 215 133
8 019 โรงเรียนสองพิทยาคม 72 169 91
9 022 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 53 97 71
10 014 โรงเรียนเมืองแพร่ 45 98 65
11 018 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 60 136 95
12 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 45 161 77
13 002 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 44 87 50
14 005 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 52 116 70
15 009 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 0 0 0
16 010 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 19 72 26
17 020 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 8 49 11
18 012 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 5 13 10
19 024 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา 0 0 0
20 017 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 0 0 0
21 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 42 100 62
รวม 921 2239 1285
3524

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]