เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ส.ค. 2557
16 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2557 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558  
    แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ  ทางสหวิทยาเขตพลนครจะทำการเปิดระบบบันทึกข้อมูลระดับโรงเรียน  ให้แก้ไข ชื่อ - สกุล นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ในวันอังคาร  ที่  5  สิงหาคม  2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น.  
  แจ้งโรงเรียนและศูนย์กลุ่มสาระฯ  ที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการดำเนินงาน  และกรรมการตัดสิน  หากไม่สามารถพิมพ์ตาม Font ที่กำหนดไว้ได้ ให้ท่าน  Downlond  Font  ได้ที่นี่่  
  ทางสหวิทยาเขตพลนคร  จะทำการเปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  และครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่วันพุธ  ที่  6  สิงหาคม 2557  โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตพลนคร)  ท่านยังไม่ต้องใส่รูปถ่ายของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน  และครูผู้ฝึกสอน   
    16 ส.ค 57  แจ้งโรงเรียนและศูนย์กลุ่มสาระฯ  ที่ประสงค์จะพิมพ์เกียรติบัตร  ทางสหวิทยาเขตพลนครขอแจ้งปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรชั่วคราว  เนื่องจากต้องปรับปรุงแก้ไขรููปแบบและข้อความในเกียรติบัตร ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม  หากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อใด  จะทำการแจ้งการเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง  
  แจ้งศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกศูนย์  ทางสหวิทยาเขตพลนครขอความกรุณาทางศูนย์ให้ตรวจสอบคะแนน / ผลการแข่งขัน / รายชื่อนักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน / รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ  อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อทางสหวิทยาเขตพลนคร  จะได้ทำการเปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรและดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรให้ถูกต้องต่อไป  

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 511
จำนวนนักเรียน 1,153
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 717
จำนวนกรรมการ 547
ครู+นักเรียน 1,870
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,417
ประกาศผลแล้ว 153/190 (80.53%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 18
เดือนนี้ 59
เดือนที่แล้ว 121
ปีนี้ 1,343
ทั้งหมด 70,186