หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-15.00 ๑. ให้ทีมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเอง ห้าม ตัด แต่ง วางโครง วาดแบบ ฯลฯ กับวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับแข่งขันไว้ก่อน ๒. เวลาแข่งขัน ๖ ชั่วโมง รวมเวลาพักและรับประทานอาหารแล้ว
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-15.00 ๑. ให้ทีมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเอง ห้าม ตัด แต่ง วางโครง วาดแบบ ฯลฯ กับวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับแข่งขันไว้ก่อน ๒. เวลาแข่งขัน ๖ ชั่วโมง รวมเวลาพักและรับประทานอาหารแล้ว
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]