หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 103 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 104 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-11.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-11.30 เตรียม Nootbook พร้อมอุปกรณ์เสริม(ปลั๊กพ่วง)
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-11.30 เตรียม Nootbook พร้อมอุปกรณ์เสริม(ปลั๊กพ่วง)
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 101 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 101 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]