หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารจามจุรี(เวชกรรมแผนไทย)/อาคารแสงจันทร์(721) ชั้น 2,1 ห้อง ห้องเวชกรรมแผนไทย,721 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.30
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารจามจุรี(เภสัชกรรม) .อาคารแสงจันทร์ (714) ชั้น 2,1 ห้อง ห้องเภสัชกรรม , ห้อง 714 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
08.30-16.30
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
08.30-12.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
08.30-12.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
08.30-12.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
08.30-12.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารแสงจันทร์ ห้องศูนย์ชีววิทยา ห้อง 711 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
08.30-12.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารแสงจันทร์ ห้องศูนย์เคมี ห้อง 714 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
08.30-12.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
08.30-12.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
08.30-12.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงยิม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
08.30-12.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงยิม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]