หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 102 15 ส.ค. 2557 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกา ดินสอ ยางลบไปในวันแข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 103 15 ส.ค. 2557 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกา ดินสอ ยางลบไปในวันแข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 15 ส.ค. 2557 09.00 มีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ส่งเพียงโรงเรียนเดียว
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 15 ส.ค. 2557 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 201 15 ส.ค. 2557 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 202 15 ส.ค. 2557 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง จริยธรรม 15 ส.ค. 2557 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 ส.ค. 2557 09.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
-
ส่งเข้าร่วมแข่งขันเพียงโรงเรียนเดียว


ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]