หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง Self-Access (101) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง Tell Me More (103) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 203 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 108 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หอประชุมอัจฉริยะภาพ ชั้น 1 ห้อง Zone 1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หอประชุมอัจฉริยะภาพ ชั้น 1 ห้อง Zone 2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 207 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 206 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
-
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 202 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 201 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 205 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 204 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]