หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 123 99 84.62% 12 10.26% 3 2.56% 3 2.56% 117
2 โรงเรียนลองวิทยา 102 80 86.02% 12 12.9% 0 0% 1 1.08% 93
3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 88 60 69.77% 20 23.26% 3 3.49% 3 3.49% 86
4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 78 46 70.77% 12 18.46% 4 6.15% 3 4.62% 65
5 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 49 27 67.5% 8 20% 2 5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนเทพนารี 32 26 81.25% 4 12.5% 0 0% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 38 22 61.11% 9 25% 3 8.33% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]