หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 38 65 54
2 004 โรงเรียนลองวิทยา 102 204 147
3 005 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 78 201 109
4 007 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 88 164 114
5 008 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 49 94 69
6 009 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 123 363 183
7 002 โรงเรียนเทพนารี 32 59 40
8 006 โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม 1 3 1
รวม 511 1153 717
1870

ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]