หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ ทำการแข่งขันเพิ่มเติมในวันที่ 10 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 324 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 325 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 333 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 334 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 323 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 322 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 332 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 331 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง Eric 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง Eric 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 322 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 323 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 324 8 ต.ค. 2557 14.30-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 324 8 ต.ค. 2557 13.00-14.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 335 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]