หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 23 43 33
2 010 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 66 124 99
3 011 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 100 234 158
4 008 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 43 75 56
5 009 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 54 102 74
6 013 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 52 133 89
7 014 โรงเรียนวังทองวิทยา 27 42 35
8 002 โรงเรียนศรีนคร 76 184 112
9 015 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 120 277 183
10 001 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 134 435 210
11 005 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 31 81 40
12 006 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 23 36 26
13 007 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 42 97 55
14 004 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 44 99 55
15 017 โรงเรียนเมืองเชลียง 90 200 123
16 018 โรงเรียนพระหฤทัย 19 27 23
17 021 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 8 47 13
18 019 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 57 133 69
19 020 โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา 3 10 5
รวม 1012 2379 1458
3837

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]