หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงปัญญา 89 72 82.76% 11 12.64% 1 1.15% 3 3.45% 87
2 โรงเรียนตากพิทยาคม 86 65 81.25% 8 10% 4 5% 3 3.75% 80
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 95 62 73.81% 11 13.1% 8 9.52% 3 3.57% 84
4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 62 36 60% 15 25% 6 10% 3 5% 60
5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 68 35 60.34% 10 17.24% 8 13.79% 5 8.62% 58
6 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 53 19 40.43% 13 27.66% 14 29.79% 1 2.13% 47
7 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 49 19 41.3% 13 28.26% 8 17.39% 6 13.04% 46
8 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 52 19 46.34% 10 24.39% 7 17.07% 5 12.2% 41
9 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 29 16 61.54% 2 7.69% 5 19.23% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 30 14 50% 6 21.43% 7 25% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 33 13 44.83% 10 34.48% 4 13.79% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 17 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 14 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
14 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) 7 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]