หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) 7 20 9
2 001 โรงเรียนตากพิทยาคม 86 184 124
3 002 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 30 46 39
4 003 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 52 103 64
5 004 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 53 88 76
6 005 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 68 133 87
7 006 โรงเรียนผดุงปัญญา 89 215 131
8 007 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 29 63 47
9 010 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 33 62 41
10 011 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 17 38 19
11 009 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 49 82 70
12 012 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 62 140 93
13 013 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 14 22 14
14 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 95 221 154
รวม 684 1417 968
2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]