4 ก.ย. 2557 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
4 ก.ย. 2557 ด่วน! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนฯ ได้เปิดระบบ "แก้ไข+เปลี่ยนตัว" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนต่างๆ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้

1. กรณีแก้ไขชื่อสามารถแจ้งผ่านระบบโดยไม่ต้องแนบเอกสาร

2. กรณีเปลี่ยนตัวให้แจ้งผ่านระบบโดยแนบไฟล์ pdf หรือ doc ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกข้อความจากผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นๆตามแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/art64-2557/   ไฟล์ชื่อ change-art64-2557.rar ซึ่งมีคู่มือการใช้งานพร้อมทั้งตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากเว็บไซด์นี้ หมดเขตแก้ไขและเปลี่ยนตัว ภายในวันจันทร์ ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 23.59 น.

หมายเหตุ ไม่รับแก้ไข เปลี่ยนตัวจากอีเมลหรือช่องทางอื่นๆหรือส่งมายังผู้ดูแลระบบโดยตรง แต่ให้เจ้าหน้าที่ ICTของแต่ละโรงเรียน เป็นผู้กรอกผ่านระบบลงทะเบียนของโรงเรียนต้นสังกัดเท่านั้น ----> ดูรายงานผลที่นี่ https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 21:10 น.