ประกาศหัวข้อในการแข่งขันด้านภาษาไทยและศิลปะ-ทัศนศิลป์
4 ก.ย. 2557 ประกาศหัวข้อในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จุดที่ 3 จากฝ่ายจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลป ดังนี้

- ประกาศจากเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วัน ศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/art64-2557/thai-tak1-art64-2557.doc

- ประกาศจากเลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขันทัศนศิลป์ มี 3 หัวข้อดังนี้
1 ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง
2 เด็กไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย
3 เด็กไทยมุ่งสู่อาเซียน

หัวข้อการแข่งขันภาพไทยประเพณีและภาพไทยสีเอกรงค์ มี 2 หัวข้อดังนี้
1. ประเพณีอะไรก็ได้
2. วรรณคดีไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 22:21 น.