เปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เป็น 12 ก.ย. 2557 ทุกรายการ
    - ประกาศด่วน!  เปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จากวันที่ 13 เป็นวันที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งหมดทุกรายการ  และขอให้ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวเฉพาะรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้ง   ขออภัยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

     -  ประกาศเพิ่มเติม มีรายงานผลว่า ในการพิมพ์บัตรประจำตัวของกลุ่มสาระภาษาไทยว่าไม่ปรากฏวันที่ เนื่องจากมีการกำหนดลำดับการแข่งขันในระบบ center ผิดพลาด(ต้องกำหนดลำดับเป็น 0 เท่านั้น) ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้แก้ไขแล้ว หากโรงเรียนใดพิมพ์ไปแล้ว สามารถเขียนเติมวันที่ 12 ก.ย. 2557 ในบัตรประจำตัวของทุกรายการในกลุ่มสาระภาษาไทยหรือสามารถพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08:36 น.