กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3


*กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38  จ.ตาก กลุ่มที่ 1  จุดการแข่งขันที่ 3

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของผู้บริหารทุกโรงเรียน  วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
2.  แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการ  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ดูประกาศผลที่นี่
3. แต่ละโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่ ICT อย่างน้อย 1-2 คน  เข้าอบรมวิธีการใช้งานของโปรแกรมลงทะเบียนฯ  ในวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 น. - 16.30 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   อาคารวิทยาศาสตร์  ชั้น 2  โรงเรียนตากพิทยาคม
4. เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2557
5. เจ้าหน้าที่ ICT  ในแต่ละโรงเรียนแจ้งจำนวนเกียรติบัตรที่ต้องใช้พิมพ์ทั้งหมด ภายในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  และประชุมคณะกรรมการตามรายชื่อในคำสั่ง สพม.38 ที่ 339/2557   เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อประชุมคณะกรรมการฯ  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกโรงเรียน  ดาวน์โหลดคำสั่งหรือหนังสือราชการได้ที่นี่   https://www.facebook.com/groups/691962090883561/      
6. แต่ละโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและคณะกรรมการ วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557
7. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม. 38 จ.ตาก กลุ่ม 1 จุดการแข่งขันที่ 3 วันที่ 12-13 กันยายน 2557
8. โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
9. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
10. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
11. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
12. การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
*หมายเหตุ  กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โปรดติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่    http://www.north64.sillapa.net/sm-tak1/   หรือ http://www.tps.ac.th  หรือ   http://tps.comsci.info/ 

วันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 12:19 น.