ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนและเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัว
- 3 ก.ย. 2557 ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนและเลื่อนกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัว ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38 จ.ตาก กลุ่ม1 โดยคณะอำนวยการ คณะกรรมการฯและเลขาจัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

1. จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตกลงแก้ไขรายชื่อกรรมการต่างๆเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนตากพิทยาคม จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กันยายน 2557 หลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

2. การแก้ไขการสะกดผิดของชื่อนักเรียนครูที่เข้าแข่งขัน ส่วนกลางจะเปิดระบบพร้อมส่งคู่มือและขึ้นเว็บการแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัวไปยังโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2557 ยกเว้นการเพิ่มชื่อนักเรียนหรือเพิ่มรายการแข่งขันไม่มีสิทธิ์เพิ่มข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม เลื่อนจากวันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล และช่วงระหว่างการพิมพ์บัตรประจำตัวนี้ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 14:45 น.