3 ก.ย. 2557 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินการแก้ไขต่างๆ
3 ก.ย. 2557 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินการแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการตามหลักฐานของเลขาและประธานคณะกรรมการที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทดลองโปรแกรมระบบใหม่คือระบบการเปลี่ยนแก้ไขชื่อการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูและกรรมการ ซึ่งส่งลิงก์มาจาก สพฐ. รวมทั้งป้อนข้อมูลอื่นได้แก่ ข้อมูลเวลาสถานที่แข่งขัน ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน พร้อมทดลองการพิมพ์เอกสารลงในซองด้วยเครื่องพิมพ์ Color Laser Printer คุณภาพสูง ณ อาคารวิทยาศาสตร์(สระเกษ) ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่มา : https://www.facebook.com/groups/691962090883561/
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 18:58 น.