เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 enlightened ลำดับการแข่งขันในระดับภาคเหนือของ สพม.38 ตาก กลุ่ม 2 ลำดับที่ 9

 
 

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  6  ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

พิมพ์เกียรติบัตรโดยไม่ได้เข้ารหัสโรงเรียน 

<<สำหรับกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ตามโรงเรียนต่อไป>>

 
 

 
 

 

บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการตัดสิน เริ่มพิมพ์ได้ในวันที่ 18 ก.ย.2557 (บัตรจะใส่รูปนักเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้)

รูปแบบบัตรประจำตัวที่ใช้แต่ละประเภท


โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ว

เจ้าภาพกิจกรรมสามารถพิมพ์เอกสาร DOC1-DOC5 และยังสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบกิจกรรมที่รับผิดชอบได้

 
 

แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38

ดาวน์โหลดแผนผัง

 
 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64(ล่าสุด)


 

 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน

Download หนังสือขอเปลี่ยนตัว

วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 20:44 น.
แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-6 คณะกรรมการแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  เตรียมข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวม 3 ข้อ เพื่อให้ในการแข่งขันรอบตอบปากเปล่า

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 14:45 น.
แจ้งจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

การประกวดเพลงคุณธรรม ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการก่อนการเริ่มแข่งขัน
1. ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อนักเรียนชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คนต่อ 1 ทีม
2. เนื้อร้อง (เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง) ชื่อผู้แต่งและความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน 5 บรรทัด (ถ้ามี ) สำเนามาเท่าจำนวนกรรมการ 
3. การแปลความจากเนื้อร้อง มีคำสำคัญ (key wordsอะไรบ้าง มีคุณธรรมสำคัญอะไรบ้างที่เนื้อร้อง ต้องการสื่อสารแก่ผู้ฟัง
4. นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมนำเสนอเพลงไทยที่มีเนื้อร้องส่งเสริมคุณธรรมบนเวทีพร้อมแสดง ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกประกอบ เป็น Music Video ( แสดงสด ) สื่อสารเนื้อหาสาระสำคัญตามที่แปล
ความจากเพลงให้คณะกรรมการชม โดยการเรียงตามลำดับที่จับฉลากได้ ( ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงทุกคน )

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14:03 น.
แจ้งจากกลุ่มสาระศิลปะ ทัศน์ศิลป์

หัวข้อการแข่งขัน 1.ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อ เอกลักษณ์ไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 2.วาดภาพระบายสี หัวข้อ ความเป็นไทยสู่อาเซียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 3.เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อ ประเพณีไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 4.ภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อ ภาพไทย (ใช้สีเดียว หรือสีคู่ที่ใกล้เคียงกัน) ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 5.ภาพปะติด หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 6.ภาพลายเส้น หัวข้อรวมใจไทย รักชาติ สามัคคี ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 7.ประติมากรรมลอยตัว หัวข้อ วิถีชีวิตไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
* ไม่ต้องมีตัวอักษรลงในภาพ  ( แต่ถ้าจะมีบ้างเล็กน้อยก็ได้  เช่น ทรงพระเจริญ )
* ต้องดูรายละเอียดในการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
   มาให้ชัดเจน  ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ในการแข่งขัน  เพราะคณะกรรมการจะดูหลักเกณฑ์การแข่งขันในการตัดสินเท่านั้น 
   เช่น  .- กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี   ทั้ง  ม.ต้น /ม.ปลาย    ใช้สีโปสเตอร์หรืออะคริลิก    
           - กิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์   ทั้ง  ม.ต้น /ม.ปลาย     ใช้สีน้ำ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:37 น.
แจ้งจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- หัวข้อแข่ง speech 1.How to protect environment? 2.How to live healthy life? 3.How travelling educates you? - การแข่งขัน Multi Skill ม.ต้น ให้เตรียม ดินสอ ยางลบ สีไม้มาเอง
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:36 น.
แจ้งจากกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 และการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง (09.00 - 11.00 น.) และให้วาดแปลนเขียนแบบพร้อมระบายด้วยสีไม้ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำสีไม้มาด้วย - การแข่งขันอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เปลี่ยนวันที่แข่งขันจากวันที่ 29 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 57 กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ แข่งวันที่ 29 ก.ย.57 เพียงวันเดียว - ห้องคอม 122 และ125 ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 แบบ 32 bit - ห้องคอม 126 ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP - ห้องคอม 131 ใช้ระบบ Windows 7 อุปกรณ์ทุกชนิดเตรียมมาเอง ส่วนโปรแกรมให้ใส่แผ่น CD/DVD ไม่อนุญาตให้ใช้ flash drive เพิ่มแก้ไขแข่งสร้างเกมเป็น 5 ชม. เวลา 09.00 - 14.00 น. กรรมการตรวจสอบแผ่น และลงโปรแกรมได้ตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. ให้แต่ละโรงเรียนนำหูฟังมาเอง

แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดิมเป็นห้อง 125 เปลี่ยนเป็นห้อง 122 
เวลา09.00-12.00น.

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:32 น.
แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย

- กรรมการรายการอ่านเอาเรื่องส่งข้อสอบได้ที่ ครูนฤมนต์ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม E-mail : nanarumon18@hotmail.com - การแข่งขันอาขยานและทำนองเสนาะ ม.ต้น บทหลัก 1.นิราศภูเขาทอง 2.โคลงโลกนิต 3.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 4.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา 5.อิศรญาณภาษิต บทรอง 1.รามเกียรติ์ ตอน ศึกษาอินทะชิต 2.บุพการี 3.อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 4.วัฒนธรรม 5.พระอภัยมณี พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ - การแข่งขันอาขยาน ม.ปลาย บทหลัก 1.อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 2.ลิลิตตะเลงพ่าย 3.มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 4.กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน 5.สามัคคีเภทคำฉันท์ บทรอง 1.นิราศพระบาท 2.นิราศนรินทร์ 3.ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง 4.มงคลสูตรคำฉันท์ 5.สวรรค์ชั้นกวี - ฉันท์ ม.ปลาย เรื่อง สื่อออนไลน์ภัยใกล้ตัว เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน และรักษ์ภาษาไทยใช้ให้ถูกทาง - แต่งคำประพันธ์ ร้อยกรอง ม.ต้น 1.ภาษาไทย ภาษาชาติ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.วิถีไทยในสากล กรรมการจะเตรียมกระดาษให้ -พาทีสร้างสรรค์ ม.ต้นและ ม.ปลาย หัวข้อ วิถีไทย...ก้าวไกลสู่สากล

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:32 น.
แจ้งจากฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม
- แก้ไขกำหนดการในคู่มือ พิธีเปิดวันที่ 29 กันยายน 2557 - กรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินการ ลงชื่อปฏิบัติงานที่ห้องโสตฯ ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.30 - 13.00 น. - สำหรับการเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ทำหนังสือจากโรงเรียนลงลายมือชื่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งต่อกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน - ฝ่ายอาหาร แจ้งเรื่องอาหารมุสลิม อาหารเจของกรรมการตัดสิน ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2557 ที่ครูประดับ เดือนจันทร์ฉาย โทร 081-3246925 - ภายในบริเวณสถานที่จัดงานมีอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย และสื่อการเรียนรู้จำหน่าย
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น.
ดาวโหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน หนังสือเชิญประชุม
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 17:28 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,120
จำนวนนักเรียน 2,480
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,562
จำนวนกรรมการ 654
ครู+นักเรียน 4,042
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,696
ประกาศผลแล้ว 165/165 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 32
เมื่อวาน 57
สัปดาห์นี้ 625
สัปดาห์ที่แล้ว 1,086
เดือนนี้ 1,579
เดือนที่แล้ว 2,232
ปีนี้ 25,079
ทั้งหมด 149,905