หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2557 09:00-10.30 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 30 ก.ย. 2557 09:00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 30 ก.ย. 2557 09:00-10.00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 30 ก.ย. 2557 10:30-11:30 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 30 ก.ย. 2557 09:00-15.00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 30 ก.ย. 2557 09:00-15.00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 ก.ย. 2557 13:00-16:00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 30 ก.ย. 2557 09:00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาทุกอย่าง
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 241 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 241 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 232 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 243 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 244 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 238 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 10 เม.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]