หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 29 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 126 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 29 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 29 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 29 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการแข่งขันมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]