หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 534 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 534 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 535 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 535 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 536 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 536 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 537 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 3 ห้อง 537 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 1 ห้อง 517 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 1 ห้อง 515 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 1 ห้อง 515 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 1 ห้อง 512 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 5 ชั้น 1 ห้อง 512 29 ก.ย. 2557 13.00-16.00 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]