หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 134 111 86.72% 11 8.59% 5 3.91% 1 0.78% 128
2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 85 51 62.96% 17 20.99% 5 6.17% 8 9.88% 81
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 100 47 61.04% 10 12.99% 10 12.99% 10 12.99% 77
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 80 45 56.96% 21 26.58% 9 11.39% 4 5.06% 79
5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 83 38 49.35% 20 25.97% 9 11.69% 10 12.99% 77
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 55 38 71.7% 7 13.21% 5 9.43% 3 5.66% 53
7 โรงเรียนภัทรวิทยา 65 34 53.13% 14 21.88% 10 15.63% 6 9.38% 64
8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 72 30 53.57% 10 17.86% 7 12.5% 9 16.07% 56
9 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 64 29 50% 12 20.69% 8 13.79% 9 15.52% 58
10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 61 27 50% 14 25.93% 5 9.26% 8 14.81% 54
11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 87 27 46.55% 13 22.41% 10 17.24% 8 13.79% 58
12 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 38 21 56.76% 7 18.92% 5 13.51% 4 10.81% 37
13 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 42 21 61.76% 7 20.59% 2 5.88% 4 11.76% 34
14 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 20 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 29 11 45.83% 5 20.83% 1 4.17% 7 29.17% 24
16 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 20 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 26 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 6 28.57% 21
18 โรงเรียนอิสลามศึกษา 12 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
19 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
20 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
21 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 19 1 6.25% 3 18.75% 6 37.5% 6 37.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]