หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 15 28 20
2 013 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 20 59 37
3 012 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 29 85 36
4 011 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 20 34 23
5 015 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 55 212 101
6 007 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 42 78 53
7 004 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 83 157 104
8 009 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 85 199 110
9 005 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 134 346 217
10 010 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 61 130 102
11 008 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 72 125 83
12 003 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 87 210 125
13 006 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 64 129 76
14 002 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 100 226 133
15 020 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 13 20 14
16 016 โรงเรียนภัทรวิทยา 65 121 83
17 017 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 38 64 52
18 019 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 26 49 33
19 018 โรงเรียนอิสลามศึกษา 12 28 19
20 021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 80 153 116
21 022 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 19 27 25
รวม 1120 2480 1562
4042

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]