แจ้งจากกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ - การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 และการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง (09.00 - 11.00 น.) และให้วาดแปลนเขียนแบบพร้อมระบายด้วยสีไม้ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำสีไม้มาด้วย - การแข่งขันอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เปลี่ยนวันที่แข่งขันจากวันที่ 29 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 57 กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ แข่งวันที่ 29 ก.ย.57 เพียงวันเดียว - ห้องคอม 122 และ125 ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 แบบ 32 bit - ห้องคอม 126 ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP - ห้องคอม 131 ใช้ระบบ Windows 7 อุปกรณ์ทุกชนิดเตรียมมาเอง ส่วนโปรแกรมให้ใส่แผ่น CD/DVD ไม่อนุญาตให้ใช้ flash drive เพิ่มแก้ไขแข่งสร้างเกมเป็น 5 ชม. เวลา 09.00 - 14.00 น. กรรมการตรวจสอบแผ่น และลงโปรแกรมได้ตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. ให้แต่ละโรงเรียนนำหูฟังมาเอง

แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดิมเป็นห้อง 125 เปลี่ยนเป็นห้อง 122 
เวลา09.00-12.00น.

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:32 น.