หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ระหว่าง วันที่8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2557 13.00-16.00 เวลา 13.00 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 และ 423 9 ก.ย. 2557 09.00-15.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน เขต 1 ห้อง 421 เขต 2 ห้อง 423
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 และ 424 9 ก.ย. 2557 09.00-15.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน เขต 1 ห้อง 422 เขต 2 ห้อง 424
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-12.00 เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข่งขัน
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 1 พ.ค. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]