หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 128 115 92% 7 5.6% 2 1.6% 1 0.8% 125
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 115 95 87.96% 10 9.26% 3 2.78% 0 0% 108
3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 115 70 64.81% 19 17.59% 8 7.41% 11 10.19% 108
4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 107 57 60% 18 18.95% 6 6.32% 14 14.74% 95
5 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 81 53 69.74% 10 13.16% 6 7.89% 7 9.21% 76
6 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 88 42 51.22% 18 21.95% 10 12.2% 12 14.63% 82
7 โรงเรียนลานสักวิทยา 74 39 54.93% 14 19.72% 8 11.27% 10 14.08% 71
8 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 72 35 57.38% 6 9.84% 9 14.75% 11 18.03% 61
9 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 51 32 64% 9 18% 1 2% 8 16% 50
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 68 30 48.39% 18 29.03% 7 11.29% 7 11.29% 62
11 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 74 30 47.62% 11 17.46% 8 12.7% 14 22.22% 63
12 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 68 30 55.56% 11 20.37% 8 14.81% 5 9.26% 54
13 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 64 29 52.73% 11 20% 4 7.27% 11 20% 55
14 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 40 29 78.38% 4 10.81% 0 0% 4 10.81% 37
15 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 71 27 47.37% 10 17.54% 7 12.28% 13 22.81% 57
16 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 49 22 57.89% 6 15.79% 3 7.89% 7 18.42% 38
17 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 52 20 50% 4 10% 5 12.5% 11 27.5% 40
18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 36 18 62.07% 4 13.79% 3 10.34% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 34 16 53.33% 5 16.67% 6 20% 3 10% 30
20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 65 14 31.11% 19 42.22% 7 15.56% 5 11.11% 45
21 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 34 12 36.36% 6 18.18% 8 24.24% 7 21.21% 33
22 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 31 9 31.03% 5 17.24% 4 13.79% 11 37.93% 29
23 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]