หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 65 114 83
2 002 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 107 240 157
3 003 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 88 172 129
4 004 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 71 122 94
5 005 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 81 169 108
6 006 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 51 86 60
7 007 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 52 107 80
8 008 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 68 120 89
9 009 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 115 273 167
10 011 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 36 66 44
11 012 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 68 145 94
12 013 โรงเรียนลานสักวิทยา 74 198 108
13 014 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 49 139 61
14 015 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 34 65 50
15 016 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 72 169 113
16 017 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 64 177 108
17 018 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 34 86 54
18 019 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 115 265 161
19 020 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 31 63 46
20 021 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 74 133 98
21 023 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 128 289 200
22 010 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 15 31 23
23 022 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 40 72 47
รวม 1532 3301 2174
5475

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]