กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 50 เข้าร่วม 4
5 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
2 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
3 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 4
5 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 5
6 ทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน 6
7 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 4
5 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
8 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
6 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
7 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
3 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
4 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -
5 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
3 พระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
4 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : ที่ได้คะแนน 0 เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่ตรวจผลงานนักเรียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 4
5 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 5
6 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
7 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
8 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : ที่ได้คะแนน 0 เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่ตรวจผลงานนักเรียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
4 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
6 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
7 หนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : ที่ได้คะแนน 0 เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่ตรวจผลงานนักเรียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
4 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
5 ทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
6 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
7 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
8 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
9 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
10 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม
11 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : ที่ได้คะแนน 0 เนื่องจากผิดหลักเกณฑ์การแข่งขัน คณะกรรมการไม่ตรวจผลงานนักเรียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 5
6 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 56 เข้าร่วม 6
7 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 50 เข้าร่วม 7
8 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 4
5 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 5
6 ทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 55 เข้าร่วม 6
7 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 53 เข้าร่วม 7

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 10 เข้าร่วม 4
5 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 10 เข้าร่วม 4
6 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 6 เข้าร่วม 6

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 12 เข้าร่วม 5
6 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 11 เข้าร่วม 6
7 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 4
5 หนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58 เข้าร่วม 4
5 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 34 เข้าร่วม 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 หนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 บ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
กลุ่ม : อุทัยธานี กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
5 ทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
6 บ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
7 บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
8 ร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
9 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 40 เข้าร่วม 4
10 ห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -