ปฏิทินการแก้ไขข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลครู (ล่าสุด)

     แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64  ทุกโรงเรียน    ระบบจะทำการเปิดให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เท่านั้น

วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13:22 น.