หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 8 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 8 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 8 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 8 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 8 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 8 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]