หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 8 พ.ย. 2557 09.00-15.00 07.30-08.30 กรรมการคัดเลือกข้อสอบ 09.00-10.00 นักเรียนทำแบบทดสอบ 10.30-11.30 ตอบสด 13.00-15.00 แข่งขันรอบที่ 2
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 8 พ.ย. 2557 09.00-15.00 07.30-08.30 กรรมการคัดเลือกข้อสอบ 09.00-10.00 นักเรียนทำแบบทดสอบ 10.30-11.30 ตอบสด 13.00-15.00 แข่งขันรอบที่ 2
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 8 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6ชุด ภายใน 5 พย 2557 วันแข่งติดตั้งโครงงานให้เรียบร้อยก่อน 09.00 น
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 8 พ.ย. 2557 09.00 น เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6ชุด ภายใน 5 พย 2557 วันแข่งติดตั้งโครงงานให้เรียบร้อยก่อน 09.00 น
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 8 พ.ย. 2557 09.00 น เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6ชุด ภายใน 5 พย 2557 วันแข่งติดตั้งโครงงานให้เรียบร้อยก่อน 08.30 น
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 8 พ.ย. 2557 09.00 น เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6ชุด ภายใน 5 พย 2557 วันแข่งติดตั้งโครงงานให้เรียบร้อยก่อน 08.30 น
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 8 พ.ย. 2557 08.30 น เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6 ชุด ภายใน 5 พ.ย. 57 เวลา 08.30 น รายงานตัว และจับฉลากลำดับแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ระเบียง 8 พ.ย. 2557 11.00 น เป็นต้นไป ส่งรายงาน 6 ชุด ภายใน 5 พ.ย. 57 เวลา 11.00 น รายงานตัว และจับฉลากลำดับแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 8 พ.ย. 2557 08.30 น เป็นต้นไป 08.30 น รายงานตัวพร้อมส่งรายงาน 09.00 น ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 8 พ.ย. 2557 10.00 น เป็นต้นไป 09.30 น รายงานตัวพร้อมส่งรายงาน 10.00 น ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้อง สนามข้างหอประชุมพลศึกษา 8 พ.ย. 2557 08.30 น เป็นต้นไป 08.30-09.00 รายงานตัว
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ห้อง สนามข้างหอประชุมพลศึกษา 8 พ.ย. 2557 08.30 น เป็นต้นไป 08.30-09.00 รายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]