หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 121 97 83.62% 10 8.62% 3 2.59% 6 5.17% 116
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 114 91 82.73% 11 10% 4 3.64% 4 3.64% 110
3 โรงเรียนพิชัย 111 83 79.81% 13 12.5% 5 4.81% 3 2.88% 104
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 80 33 50% 25 37.88% 6 9.09% 2 3.03% 66
5 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 74 33 46.48% 21 29.58% 10 14.08% 7 9.86% 71
6 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 79 31 51.67% 12 20% 5 8.33% 12 20% 60
7 โรงเรียนเจริญวิทยา 54 30 60% 12 24% 4 8% 4 8% 50
8 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 66 28 46.67% 18 30% 7 11.67% 7 11.67% 60
9 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 39 23 60.53% 8 21.05% 3 7.89% 4 10.53% 38
10 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 62 21 42.86% 18 36.73% 6 12.24% 4 8.16% 49
11 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 41 21 56.76% 7 18.92% 5 13.51% 4 10.81% 37
12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 27 17 68% 5 20% 0 0% 3 12% 25
13 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 48 15 34.09% 17 38.64% 5 11.36% 7 15.91% 44
14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 26 11 44% 7 28% 2 8% 5 20% 25
15 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 23 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 26 10 38.46% 4 15.38% 9 34.62% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนดาราพิทยาคม 25 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนแสนตอวิทยา 19 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 18
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]