หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 27 59 37
2 019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 26 20
3 003 โรงเรียนดาราพิทยาคม 25 31 23
4 002 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 62 113 76
5 004 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 66 134 85
6 006 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 79 137 104
7 007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 26 39 37
8 009 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 74 136 113
9 010 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 41 66 54
10 011 โรงเรียนพิชัย 111 247 169
11 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 39 76 67
12 014 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 48 84 71
13 015 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 23 45 35
14 017 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 114 238 167
15 018 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 121 320 191
16 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 80 244 124
17 016 โรงเรียนแสนตอวิทยา 19 29 19
18 012 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 26 38 27
19 001 โรงเรียนเจริญวิทยา 54 158 91
รวม 1049 2220 1510
3730

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]