เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดวันประชุมกรรมการกลุ่มสาระฯ
สาระวิทย์ฯ สาระสุข 8 กันยายน 2557 ฟากท่าวิทยา(เจ้าภาพ)
สาระภาษาไทย สาระศิลปะ 9 กันยายน 2557 ท่าปลาประชาอุทิศ (เจ้าภาพ)
สาระต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาฯ 10 กันยายน 2557 น้้ำปาดชนูปถัมภ์(เจ้าภาพ)
สาระการงานอาชีพฯ 11 กันยายน 2557 น้ำปาดชนูปถัมภ์(เจ้าภาพ)
สาระคณิตฯ สาระสังคมฯ 12 กันยายน 2557 บ้านโคกวิทยาคม(เจ้าภาพ)

สถานที่ประชุม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 15:02 น.
ปฏิทินกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการแต่ละส่วน
CENTER เปิดระบบการลงทะเบียน 4-29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน ภายใน 14 สิงหาคม 2557
ลงทะเบียนรายการแข่งขัน 4-29 สิงหาคม 2557
แก้ไข + เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ภายใน 19 กันยายน 2557
โรงเรียนสมัครกรรมการตัดสิน ภายใน 29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกรรมการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 30 สิงหาคม 2557
โรงเรียนจัดพิมพ์เอกสาร
- รายชื่อนักเรียน และ ครูทั้งหมด 19 กันยายน 2557
- รายชื่อนักเรียน และ ครูแยกตามวันแข่ง 19 กันยายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัว 19 กันยายน 2557
- เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ภายใน 19 กันยายน 2557
- พิมพ์เกียรติบัตร 17 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน 19 กันยายน 2557
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขต 13 ตุลาคม 2557
สรุปเหรียญรางวัล 13 ตุลาคม 2557
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 14 ตค - 14 พย 2557
สรุปตัวแทนระดับภาคของโรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2557
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 14:54 น.
UpDate เกณฑ์การแข่งขันแต่ละรายการ ล่าสุด 04/08/57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ติดตามเกณฑ์ล่าสุด ได้จาก รายการกลุ่มสาระด้านซ้ายมือ
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 14:45 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-29 สิงหาคม 2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 5
จำนวนทีม 278
จำนวนนักเรียน 647
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 408
จำนวนกรรมการ 591
ครู+นักเรียน 1,055
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,646
ประกาศผลแล้ว 136/166 (81.93%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 43
สัปดาห์ที่แล้ว 119
เดือนนี้ 147
เดือนที่แล้ว 128
ปีนี้ 2,074
ทั้งหมด 50,271