หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 68 156 103
2 002 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 104 281 162
3 003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 54 100 78
4 004 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 42 86 52
5 006 โรงเรียนสหคริสเตียน 10 24 13
รวม 278 647 408
1055

ติดต่อผู้จัดการระบบ รองฯวสันต์ บุญประกอบ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ โทร. 0871861903
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]