ปฏิทินกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการแต่ละส่วน
CENTER เปิดระบบการลงทะเบียน 4-29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน ภายใน 14 สิงหาคม 2557
ลงทะเบียนรายการแข่งขัน 4-29 สิงหาคม 2557
แก้ไข + เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู ภายใน 19 กันยายน 2557
โรงเรียนสมัครกรรมการตัดสิน ภายใน 29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกรรมการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 30 สิงหาคม 2557
โรงเรียนจัดพิมพ์เอกสาร
- รายชื่อนักเรียน และ ครูทั้งหมด 19 กันยายน 2557
- รายชื่อนักเรียน และ ครูแยกตามวันแข่ง 19 กันยายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัว 19 กันยายน 2557
- เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ภายใน 19 กันยายน 2557
- พิมพ์เกียรติบัตร 17 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน 19 กันยายน 2557
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขต 13 ตุลาคม 2557
สรุปเหรียญรางวัล 13 ตุลาคม 2557
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 14 ตค - 14 พย 2557
สรุปตัวแทนระดับภาคของโรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2557
วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 14:54 น.