หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 540042 โรงเรียนบ้านท่าชัย 1 1 1
2 540102 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 2 4 4
3 540027 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 0 0 0
4 540026 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1 2 2
5 540176 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1 2 2
6 540186 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 2 1
รวม 6 11 10
21

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศก์สพป.แพร่ 1 และ นายเมทวินทร์. อินต๊ะจวง. ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่1 Line Id me_222222
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]