ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องย้าง สพป. พะเยา เขต 2 82.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 75.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 74.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขอนซุง สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 13  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 67.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 60.75 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน